• تلفن021-44432535
  • آدرستهران –خیابان سردار جنگل - خیابان شهید طباطبایی پلاک 23 - واحد 1
  • تلفن021-44432535
  • آدرستهران –خیابان سردار جنگل - خیابان شهید طباطبایی پلاک 23 - واحد 1
فناوری اطلاعات و ارتباطات

در صنایع مختلف، توجه به ICT روزبه‌روز بیشتر می‌شود و هر صنعتی که به این موضوع توجه کافی نشان ندهد، از دیگران عقب خواهد ماند. به عنوان مثال شواهد زيادي وجود دارد كه حاكي از كاهش تدريجي فاصله صنايع غذايي و آشاميدني با ديگر صنايع در بهره‌گيري از فناوري اطلاعات است و بر اين اساس در سال 2006، صنايع مزبور جزء ۱۰ بخش بالاي متوسط بودند. اهمیت فناوری اطلاعات در ایران نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود، هرچند این روند هنوز آنگونه که انتظار می‌رود، شتاب نگرفته است. این در حالی است که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که در سال ۸۴ تهیه شد، به موضوع فناوری اشاره و از جمله اهداف این سند «دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.» عنوان شد است. همچنین دولت در سال ۸۷ سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. در این سند به جایگاه ICT در تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی و… اشاره شده است.