• تلفن021-44432535
 • آدرستهران –خیابان سردار جنگل بهار غربی پلاک یک واحد دو
 • تلفن021-44432535
 • آدرستهران –خیابان سردار جنگل بهار غربی پلاک یک واحد دو

تکنولوژی ها و خدمات مخابراتی

اجرای کلیه پروژه های رادیویی، طراحی، بهینه سازی، نصب، Swap و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های انتقال و ماکروویو TX، Core  و شبکه IP، و پروژه های زیرساخت مخابرات از قبیل فیبر نوری درون شهری و برون شهری

طراحی شبکه رادیویی موبایل و دیتا که شامل ارائه طرح اولیه تا ارائه مورد نظر در شبکه های 2G، 3G و LTE می باشد. این امر شامل دو مرحله یعنی اجرا و بهینه سازی است که این امور به قرار زیر قابل اجرا می باشد:

طراحی رادیویی

 • طراحی اولیه
 • طراحی نقاط اولیه و تبیین Link Budget و ابعاد شبکه مورد نظر
 • طراحی پارامتر ها و ظرافت سلولی(مدلسازی ترافیک)
 • جمع آموری داده ها، تهیه مدل انتشار و کالیبراسیون
 • بازدید فیزیکی و فنی سایت
 • طراحی و توسعه شبکه(ارتقا شبکه)

بهینه سازی

 • طراحی اولیه
 • بهینه سازی فرکانسی
 • بهینه سازی سلولهای مجاور
 • بهینه سازی توان
 • بهینه سازی زاویه پرتو آنتن
 • بهینه سازی پارامترهای شبکه

طراحی شبکه انتقال و ماکروویو TX

 • استفاده از نرم افزار های به روزمهندسی و طراحی لینک های PTP و PMP
 • طراحی و تحلیل تداخل فرکانسی و C/I با در نظر داشتن حداقل هزینه
 • بهینه سازی شبکه انتقال
 • طراحی زیرساخت PDH و SDH در شبکه ماکروویو و فیبر
 • طراحی MUXطراحی لینک های Hybrid

بررسی و بازدید از سایت ها Survey & Site Audit

مهندسان، تکنسین ها و دکل کاران در شرکت سیمای روشن آماده اجرای طرح بازدید و نظارت اپراتورها در مقیاس های کوچک و بزرگ کشوری می باشد. خدمات بررسی و مستندسازی این شرکت در زمینه Site Audit، TST، LOS، SSR، SA و SiteSurvey به شرح زیر می باشد.

 • بازدید روتین و غیر روتین حاوی جزئیات و اسناد ثبت شده دیجیتال(Records)
 • امکان مدیریت و بازبینی انواع داده های ثبت شده با استفاده از تکنولوژی های جدید و پایگاه داده
 • انجام بازدید اولیه و آماده سازی سایت برای نصب
 • امکانسنجی نصب  تجهیزات جدید

اجرای و نگهداری شبکه های فیبر نوری درون شهری و برون شهری

مراحل اجرا کار در شرکت سیمای روشن در زمینه طراحی شبکه زیرساخت انتقال فیبر نوری و انجام برداشت های میدانی لازم جهت طراحی بهینه ترین مسیر اجرا شبکه زیرساخت انتقال فیبر با در نظر گرفتن نیازهای کارفرما به ترتیب زیر می باشد:

 • بررسی کامل کابل کشی
 • کابل کشی زمینی و خاکی
 • کابل کشی هوایی
 • کابل کشی داخل ساختمان
 • تست و عیب یابی
 • انجام عملیات فیوژن و مفصل بندی
 • نصب و راه اندازی اجرای MESH، FTTX، FTTH
 • بازرسی و تایید کار ساخت و ساز OSP
 • ارائه نتیجه کامل بررسی و تست سایت به مشتری

نگهداری شبکه فیبر نوری

 • بررسی مسیر فیبر نوری از جمله تیرک ها، Joint Box و Hand Hole
 • ارائه گزارش کامل در خصوص وضعیت موجود شبکه فیبر نوری
 • بررسی مشکلات موجود در شبکه فیبر نوری و ارائه راهکار جهت جلوگیری از خرابی های احتمالی
 • رفع خرابی گرازش شده
 • تهیه گزارش

اجرای پروژه های مخابراتی، نصب تجهیزات و پیاده سازی و راه اندازی (SWAP)

خدمات شرکت شامل:

 • انجام بازدیدهای اولیه و آماده سازی سایت برای نصب
 • تامین و ارسال تجهیزات
 • نصب تجهیزات مخابراتی
 • راه اندازی انواع پروژه های Modernization، Relocation، Turnkey، Cleanup
 • بازرسی کیفیت نصب
 • جمع آوری و دسته بندی تجهیزات باز شده
 • اجرای عملیات Civil
 • انجام نصب تجهیزات سایت Indoor و Outdoor
 • اجرای سیستم گراندینگ
 • فعالسازی سایت